ÇFARË KËRKOHET NGA APLIKUESIT (KËRKUESIT)

Countries

ÇFARË KËRKOHET NGA APLIKUESIT (KËRKUESIT)

 

  • Mosha mbi 18 vjeç, pranohen si meshkujt dhe femrat.
  • Besimi në një Qënie Supreme.
  • Besimi në pavdekësinë e shpirtit.
  • Një dëshirë e sinqertë për vetë-përmirësim.
  • Pa problematikë ligjore.
  • Ne jemi pranojmë këdo që kërkon të përmitësojë vetë-veten.
  • Urdhëri i ndalon çështjet ekstreme të çfarëdo lloji si dhe natyrat konspirative të prishjes së rendit shtetër apo public si dhe kurajon përdorimin e së mirës së bashkëkohores.
  • Të jetë i aftë të bëja pagesat (të Monografeve online, si dhe pjesëmarrjes në Lozhë të caktuara në arësye së mesatares ekonomike të vendit përkatës pa privuar mirqënien familjare.
  • I gatshëm për tu marrë në intervistë qoftë online apo personalisht.
  • Obligimi për tu bërë i përfshirë aktiv në punimin në Lozhë.

TITLE
MrMissMrs

SEX (required)
MaleFemale

GEOGRAPHIC LOCATION