OFICERËT DHE MJESHTRAT E MËDHENJ

Countries

Hierfant Ndërkombëtar

Luke Allen Bubeck ∴ 99°

Sekretar i Madh dhe i Përgjithshëm Ndërkombëtar

Enea Kujtim Gjonaj, Bashkë –Themelues ∴ 98° and 99° Hon

Arkivist i Madh dhe i Përgjithshëm Ndërkombëtar

John Scott ∴ 98°

Këshillëtar i Madh Ndërkombëtar

Sean Mc Cabe as Grand Councillor ∴ 98°

Sekretar i Madh për Afrikën (Duke përjashtuar vëndet i Lindjes së Mesme)

Emmanuel Jonah ∴ 98°

Ekonomist i Madh Ndërkombëtar dhe Sekretar i vëndeve portugalisht folëse

Herbert Regis de Sales ∴ 97°/ 98° Hon

HIEROFANT BOTËRORË EMERITUS

Countries

 

Jean-Pierre Henri Marty ∴ 99°

 Adjoint Grand Master Emeritus, EMOAPRMM

 

Luis Leon Pizarro ∴ 99°

 

Edgar Serrano Quiles ∴ 99°