RITET

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Associate Rites

 

Si një Organizatë Universale, E.M.O.A.P.R.M.M  – U.M.E.R.L.P.M.M. përmban disa “Rite të Ndërthurura” shpesh të quajtur “ Trupa Shtesë” brënda Masonerisë së Lirë.

Si një Urdhër të Jashtëm  i “Shenjtores Sovrane Ndërkombëtare”, pjesëtarët (anëtaret) e E.M.O.A.P.R.M.M mund të aplikojnë për çdo Rit public pas përfundimit të Gradës së tretë të MASONERISË të quajtur MJESHTËS MASON.

Ndërkohë që disa rite janë publike shumë të tjerë janë pjesë e Urdhërave të Brëndshëm dhe arrihen nga anëtarët nëpërmjetë ftesave që u vinë nga Mjeshtrat e Urdhërit.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”LSOW_Hero_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

SHKRIME DREJTUESE

Click on image

Associate Rites